Upplägg

Olika upplägg

Ett förslag till upplägg är  att jag coachar era inköpare under en begränsad tid. Det innebär att vi träffas på plats på företaget, ni förmedlar era önskemål om förändring, vi gör en plan för vilka områden vi ska fokusera på. Därefter har jag kortare avstämningar med era inköpare. Det är viktigt med täta kontakter inledningsvis för att komma igång.

Ett annat upplägg är en punktinsats, där vi träffas en halv eller hel dag, då vi tittar på vilka områden ni kan jobba med (se nedan). Jag ger tips inom varje område och därefter jobbar ni vidare själva.  Efter en måand har vi en uppföljning  för att se hur långt ni kommit. Vi samlar då också upp eventuella ytterligare frågor som tillkommit under tiden.

Courses Image 06

Fokus på strategiskt inköp

Har ni svårt att arbeta långsiktigt och proaktivt, fastnar ni i det dagliga? Det är ett vanligt problem. Det är en utmaning att kombinera strategiskt arbete med operativt. Hur kommer man igång? Tar man steget att jobba mer strategiskt finns mycket att vinna!

Courses Image 05

Rutiner för operativt inköp

Det är viktigt att allt hinna med allt under veckan - beställa, registrera ordererkännande, leveransbevaka och lageroptimera. Försök frigöra tid till annat t.ex. uppdatera data i affärssystemet, m.m. Det är viktigt att alla arbetar på samma sätt, att det finns tydliga rutiner som alla följer.

Förbättra arbetet i projekt

Definiera projektet, förstå förväntningar, skapa tidplaner och checklistor, utvärdera priser och leverantörer, driv projektet för att klara tidplanen. Jag coachar er till ett mer effektivt arbetssätt.

Leverantörer

Era leverantörer ska bidra till er framgång. De ska följa marknaden och de ska investera klokt för att ni tillsammans ska nå goda resultat. Alternativa leverantörer behöver säkerställas för att minska risker och stärka företagets position vid förhandling.

Courses Image 02

Lageromsättning

Lageromsättningshastigheten är ett av de viktigaste mätetalen för ett tillverkande företag. Minimerade lager tydliggör andra problem, såsom försenade leveranser, undermålig kvalité m.m. Få upp problemen till ytan istället för att gömma dem i stora lager.

Courses Image 01

Besparingar/priser

Kanske det första området många tänker på när det gäller inköp. Leverantörsbyte innebär ofta lägre priser, bättre kvalité, bättre service och en mer tillmötesgående leverantör att utvecklas tillsammans med. Var noggrann i er utvärdering, ha inte bråttom.