Tjänster

Fokus på coachning men allt inom inköp

Mitt fokus är att främst coachning av era inköpare, jag anser att det är viktigt att ni själva genomför förändringarna för att de ska bli bestående. 

Jag har 20 års erfarenhet av både operativt och strategiskt inköp inom många olika områden. Mina erfarenheter är främst från tillverkande företag, både små och stora, med såväl svenska som utländska ägare. Förutom coachning åtar jag mig också andra typer av uppdrag inom inköp.

Coachning, ta inköp till nästa nivå

Konsultation, allt inom inköp, rutiner inför ISO-certifieringar, operativt inköp m.m.

Projektledning vid större leverantörsbyten eller produktlanseringar

Organisation, rutiner för operativt inköp, uppbyggnad av ett strategiskt inköp, rapporter och KPI

Fokus på coachning av era inköpare:
– När vi tillsammans identifierat de områden ni vill förbättra, analyserar jag  hur ni arbetar idag och ger förslag på hur ni ska komma vidare för att uppnå bättre resultat.
– Min grundläggande filosofi är att det viktigt att ni själva genomför förändringarna för att det nya arbetssättet ska bli bestående, även när mitt arbete hos er är avslutat.
– Jag har regelbundet avstämningar med era inköpare på Skype eller genom fysiska möten med fokus på uppföljning av era handlingsplaner. Inledningsvis är det viktigt med täta avstämningar för att säkerställa att vi håller tempot i projektet, i första hand korta avstämningar, ca 30 min/vecka

Bakgrund

Jag har arbetat med inköp i 20 år, både operativt och strategiskt inköp, i svenska och utländska företag, små och stora. 

Min filosofi –

Prioritera

Krångla inte till det

Var lösningsorienterad

Era leverantörer ska bidra till er framgång.

De ska själva utvecklas, vara upppdaterade, och investera för att ni ska vara konkurrenskraftiga.

Leverantörer vill göra rätt.

Ger ni dem förutsättningar för detta? Är er kommunikation  med dem tydlig? Är era specifikationer tillräckligt bra?

Minimera risker och förbättra er förhandlingskraft.

Har ni en alternativ leverantör? Vet ni vem som kan ersätta nuvarande leverantör och hur lång tid  det tar att byta?

Allt inom inköp