Tankar och idéer

Inköp är en viktig del av företaget, viktigt att utnyttja den resursen på bästa sätt!

- Inköp påverkar mer än priser - er servicegrad, ert bundna kapital, er kvalité, en bra inköpsprocess kan minska er administration m.m.
- Era leverantörer ska bidra till er konkurrenskraft. De måste själva utvecklas, följa vad som sker på marknaden och investera
- Allt för långa, ej konkurrensutsatta, relationer är tyvärr sällan bra varken för dig som köpare eller för leverantören
- Lägre priser har sällan någon koppling till sämre kvalité, vid rätt leverantörsval får du oftast både lägre pris och bättre kvalité
- Extremt viktigt med alternativ. Man bör ha minst en alternativ leverantör. Du blir starkare i förhandlingar och minskar riskerna

Min filosofi - Prioritera, krångla inte till det, var lösningsorienterad

- Gör hemläxan, analysera innan ni börjar prioritera. Fokusera på ett fåtal områden.
- Grundinställning: leverantörer vill göra rätt. Ger ni dem rätt förutsättningar, tydliga krav och specifikationer?
- Vissa företag mäter servicegrad, kvalité m.m, men kommunicerar inte resultatet med sina leverantörer, hur gör ni?
- Kommunikation och tydlighet är viktigt. Det kan vara svårt att få fram budskap i den egna organisationen, det är ännu svårare för en extern part.
- Vid problem - ställ rätt och många frågor, det finns ofta enklare lösningar på problem än ni anar.